Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ. Βισαλτίας


Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «Αθανάσιος Κασιακόγιας».

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση του προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας, για το οικονομικό έτος 2020.

Εισηγητής θα είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

Εντωμεταξύ, θα προηγηθεί στις 18.00 μ.μ. συνεδρίαση του Δ.Σ., με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 18.074,30€ για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Βισαλτίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 153.870,00 € για 7 η έως 12 η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2019 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.592,00 € για καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 26.940,00 € για συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2019 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων. Έγκριση 28ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.460,00 € για Τέλος ακίνητης περιουσίας. Έγκριση 29 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 48.220, 00 € για Τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ΄(άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Έγκριση 30 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 31 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ.πρωτ. 4525/25-04-2019 σύμβασης με τίτλο: Σύμβαση προμήθειας καυσίμων έτους 2018-2019» ως προς την παράταση χρονικής ισχύος αυτής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 12ο: Καθιέρωση λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου σε 24ωρη βάση και καθιέρωση ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές και εξαιρέσιμες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας
Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου κ.Καρτερός Μ.

15 Shares