«Παροχή Υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει την υλοποίηση έργου με τίτλο :«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων» που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από την Περιφέρεια.

Η υπηρεσία έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους και την ασφαλή τους γήρανση. Η δράση αφορά κυρίως σε άτομα που ζουν μόνα ή / και σε χρόνια πάσχοντες (κατάθλιψη, αστάθεια, κινητικά προβλήματα, διαβήτης, N.Alzheimer, καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, κ.α.) που βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι κοινωνικές δομές των Δήμων της Π.Ε. Σερρών, αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους κατοίκους, διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι σκοποί και οι στόχοι του έργου, αλλά και οι διαδικασίες λειτουργίας του.

Πρόγραμμα ενημερωτικής συνάντησης του έργου:

-Προσέλευση

-Χαιρετισμοί

-Σύντομη παρουσίαση του Έργου

-Ανάπτυξη των διαδικασιών προσέλκυσης και ένταξης στο έργο

-Παρουσίαση του Τεχνικού Εξοπλισμού και των διαδικασιών παρακολούθησης των ωφελουμένων

-Ερωτήσεις – Συζήτησ

3 Shares