Αντιπροσωπεία της Ένωσης Στρατιωτικών Σερρών συναντήθηκε με τον Σχη Κωνσταντίνο Αμασιαλίδη

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών συναντήθηκε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 με τον Α.Δ.Φ. Σερρών Σχη (ΠΖ) Κωνσταντίνο Αμασιαλίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε όπως τις προηγούμενες φορές σε εξαιρετικό κλίμα.

Κατά την επαφή το σωματείο ευχαρίστησε τον ΑΔΦ Σερρών για την άμεση απόκρισή του στις αιτήσεις του σωματείου, βάσει του ισχύοντος νόμου, περί συναντήσεων επίλυσης των θεμάτων που το απασχολούν καθώς και για τη θεραπεία της εργασιακής αντιμετώπισης των στελεχών ειδικής κατάστασης (Ελαφράς Υπηρεσίας & Υπηρεσίας Γραφείου).

Ακολούθως τέθηκε η αμφίδρομη επικοινωνία των θεμάτων-προτάσεων που θέτει η Ένωση και αφορά σε ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα των στρατιωτικών του Ν. Σερρών.

Συζητήθηκαν θέματα βελτιστοποιημένης εργασιακής αντιμετώπισης ιδιαίτερα εν ώρα διατεταγμένης υπηρεσίας προς απάλυνση της ενδεχόμενης ανασφάλειας και μεγέθυνσης του εργασιακού στρες κατά την οποία παρέμβαση η ΕΣΠΕΕΣ αναμένει αποτελέσματα.

Τέθηκε το θέμα της ισοκατανομής των υπηρεσιών στο σύνολο του προσωπικού του Ν. Σερρών κατά την εφαρμογή των θεσμικών κειμένων και των υφιστάμενων διαταγών της υπηρεσίας και το Σωματείο θα ευρίσκεται εν αναμονή των εν εξελίξει ενεργειών.

Επίσης τέθηκε το θέμα της έλλειψης ελεγκτή ιατρού στη Φρουρά Σιδηροκάστρου και στην απορρέουσα αντιμετώπιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, για το οποίο θέμα το σωματείο ευελπιστεί στην ενημέρωση του περί της θετικής αντιμετώπισης από μέρους της Υπηρεσίας.

Τέλος, η Ένωση εζήτησε μετά από ανησυχίες και οχλήσεις μελών της για την περιρρέουσα πληροφόρηση δια του Τύπου που αφορά σε μετακινήσεις στελεχών του Ν. Σερρών, μικρής χρονικής διάρκειας, στο Ν. Έβρου για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών.

87 Shares