Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Αμφίπολης- Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός


Η τακτική, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπολης, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου με θέμα τη σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμφίπολης οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018.

Νωρίτερα, στις 11:45, την ίδια μέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος).

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 – Λογιστική τακτοποίηση διαφόρων εσόδων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος).

4 Shares