Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Νέας Ζίχνης


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

3. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Α.Κ.Α.Α.» του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020.

4. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και της χρηματοδότησης του Δήμου προς την Κοινωφελή Επιχείρηση για το οικονομικό έτος 2020.

5. Έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για το έτος 2020.

6. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020.

7. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσιών συμβάσεων για τις υπηρεσίες από τρείς (3) δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές για το έτος 2020.

8. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσιών συμβάσεων για τις προμήθειες από τρείς (3) δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές για το έτος 2020.

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2020.

10.Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2020.

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τη σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2020.

12. Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τη σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2020.

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Νέας Πέτρας», αναδόχου Τσιαμπακάρη Δημητρίου.

14. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Βισαλτίας.

15. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ζίχνης».

16. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά για την από κοινού υποβολή πρότασης.

17. Υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο «Σχέδιο ασφάλειας νερού Δήμων Εμμανουήλ Παππά και Νέας Ζίχνης Σερρών».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Περίφραξη νεκροταφείων Αλιστράτης».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « Βελτίωση διάβασης αγροτικού δικτύου Δ.Κ Αλιστράτης».

20. Έγκριση εκμίσθωσης, κατόπιν δημοπρασίας, κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.015 τ.μ. στην Κοινότητα Γαζώρου για πολυετείς καλλιέργειες.

21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2020.

22. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων – χιονοπτώσεων και παγετού 2019-2020.

15 Shares