«Κάνε κλικ για τη ζωή» στο Δήμο Ηράκλειας: Πρόγραμμα για την αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων


«Κάνε κλικ για τη ζωή», είναι το σύνθημα του προγράμματος «Παροχή Υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης των Ηλικιωμένων» που υιοθετεί ο δήμος Ηράκλειας.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, να έχουν προβλήματα υγείας, να ζουν μόνοι τους ή να μην μπορούν να υποστηριχθούν επαρκώς από το άτομο που διαμένει μαζί τους και να έχουν χαμηλό εισόδημα.

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι η λειτουργία Κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και Τηλεφωνικής Υποστήριξης, καθώς και η διαρκής παρακολούθηση και τηλεειδοποίηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών.

Ο Δήμος Ηράκλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους ηλικίας 60 και άνω να προσέλθουν στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για να υποβάλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2325028310,311,313 και 314.

17 Shares