Δήμος Αμφίπολης: Αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων


Ο Δήμος Αμφίπολης ενημερώνει τους δημότες άνω των 60 ετών πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων».

Συγκεκριμένα, η παραπάνω υπηρεσία περιλαμβάνει την 24ωρη παρακολούθηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών (συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού, συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού) οι οποίες και δίνονται σε ηλικιωμένους.

Το πρόγραμμα θα εξυπηρετήσει συνολικά 3.000 πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 3έτη.
Την αίτηση συμμετοχής – Δήλωση και Υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τη βρείτε αναρτημένη στη διεύθυνση http://www.clickzois.gr και θα πρέπει να υποβληθεί ως τις 28/02/2020.

Οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται στα παρακάτω τηλέφωνα: 2324350100 & 2324350126 «Βοήθεια στο Σπίτι» Ροδολίβους.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •