Ποιοι αναλαμβάνουν τις θέσεις διοίκησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών


Από 26 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με το νόμο 4662/2929, η διάρθρωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, έχει ως εξής:

• Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών (ΔΙ.Π.Υ. Ν. Σερρών) με Διοικητή τον Πύραρχο Σωτήριο Δημητράκη, του Θεοδώρου και

• Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών (Π.Υ. Σερρών) με Διοικητή τον Αντιπύραρχο Νικόλαο Παπαδόπουλο του Γεωργίου και Υποδιοικητή τον Αντιπύραρχο Αντώνιο- Πρόδρομο Μαυρίδη του Γεωργίου.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •