Πέντε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερρών

Σύμφωνα με το Φ2.1/ΕΧ/14155/Δ7/31-01-2020 έγγραφο του Τμήματος Β΄Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το αρ. 50/05-12-2019 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, εγκρίθηκαν για το σχολικό έτος 2020-2021 για το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερρών με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου, κας Σωτηρίας Πάνου- Αναστασιάδου τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα της υγείας που αφορούν την ενημέρωση για:

1. Ηπατίτιδα C και την Ηπατίτιδα Α σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου) των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών.

2. «Καθαρά χέρια» σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ( Γυμνασίου, Λυκείων) των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών.

3. «Αγαπώ, φροντίζω και προστατεύω τον εαυτό μου» σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης ( Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου) των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών.

4. «Δεν καπνίζω –Ζω ελεύθερα» σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης ( Γυμνασίου, Λυκείων) των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών.

5. «Ποτέ των ποτών…» σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης ( Γυμνασίου, Λυκείων) των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερρών. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και θα πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.

Η παρακολούθηση των ομιλιών, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης είναι προαιρετική, εφόσον όμως έχει προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία θα είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •