Aντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ, συναντήθηκε με τον Α.Δ.Φ. Σερρών Σχη (ΠΖ) Κωνσταντίνο Αμασιαλίδη

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ, συναντήθηκε με τον Α.Δ.Φ. Σερρών Σχη (ΠΖ) Αμασιαλίδη Κωνσταντίνο. Η συνάντηση με τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς, της έδρας του Σωματείου,πραγματοποιήθηκε πολύ καλό κλίμα όπως τις ενωρίτερες θεσμικές συναντή-σεις. Αρχικώς τέθηκαν θέματα ολοκληρωμένης επικοινωνίας και συνεργασίας των δύο μερών που εδράζονται στην αμφοτερόπλευρηθεματική διάσταση τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως άλλωστε καθορίζει η παράγραφος 8γ του άρθρου 30γ του ν.1264/1982.

Ακολούθως αναδείχθηκε το πρόβλημα της διευκόλυνσης μέρους στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες μετάβασης των παιδιών του στις σχολικές δομές και απαιτείται διευκόλυνση κατά την πρωινή προσέλευση, θέμα για το οποίο ο ΑΔΦ επέδειξε πρόθεση θετικής επανεξέτασης. Επανεισήχθη το θέμα ισοκατανομής των υπηρεσιών στο σύνολο του προσωπικού του Ν. Σερρών κατά την εφαρμογή των θεσμικών κειμένων και των υφιστάμενων διαταγών της υπηρεσίας και το Σωματείο θα ευρίσκεται εν αναμονή των εν εξελίξει ενεργειών.

Επιπροσθέτως εκ νέου αναφέρθηκε η βελτιστοποιημένηεργασιακήαντιμετώπιση ιδιαίτερα εν ώρα διατεταγμένης υπηρεσίας προς απάλυνση της ενδεχόμενης ανασφάλειας και μεγέθυνσης του εργασιακού στρες κατά την οποία παρέμβαση η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. αναμένει αποτελέσματα. Αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά η έλλειψη ελεγκτή ιατρού στη Φρουρά Σιδηροκάστρου και στην απορρέουσα αντιμετώπιση της διακίνησηςτων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (Βιβλιάρια Νοσηλείας), ζήτημα για το οποίο ο ΑΔΦ Σερρών δεσμεύτηκε να επιλύσει με κανονιστικές οδηγίες στο ενδεχόμενο που το θέμα εμείνει και με την έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από 1 Απρ 2020. Γνωρίστηκε η ανάγκη Τακτικών Μελών για επαναλειτουργία του Γυμναστηρίου στις εγκαταστάσεις του Στρδου «Κλεισάρη», για το οποίο ο ΑΔΦ Σερρών προέταξε οικονομικά και χωροταξικά προβλήματα επαναφοράς του. Εν συνεχεία αναλύθηκαν οι συγκεκριμένες προτάσεις που παρέλαβε με το υπ’ αριθμ.25/16 Μαρ 2020 έγγραφο του Σωματείου και αφορούν στη διασφάλιση των εργαζομένων εν ενεργεία στελεχών και των οικογενειών τους δια εργασιακών προληπτικών μέτρων αποφυγής συνεπειών εμφάνισης και μετάδοσης του κορωνοϊ-ού COVID-19. Για το σοβαρό αυτό θέμα η Ένωση θα βρίσκεται σε αναμονή, στο πλαίσιο της ισότητας και δίκαιης αντιμετώπισης των στελεχών του Ν. Σερρών εν συγκρίσει με συναδέλφους άλλων Σχηματισμώναλλά και του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Τέλος,αναφέρθηκε η διακομιδή ασθενών υπό έκτακτες και βελτιστοποιημένες συνθήκες στο 424 ΓΣΝΕ, όπως καταγράφηκε δια ανησυχιών Τακτικών Μελών στη Γενική Συνέλευση έτους 2020. Σε κάθε περίπτωση, το Σωματείο τηρώντας το θεσμικό ρόλο που του επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό του θα μεταφέρει πρωτίστως τα προβλήματα τοπικού ενδιαφέροντος στον ΑΔΦ Σερρών και θα αναμένει παρεμβάσεις εξορθολογισμού των εργασιακών συνθηκών που διέπουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •