Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΔΙΕΚ Σερρών


Λόγω αναστολής λειτουργίας των Δημόσιων ΙΕΚ για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, έχουμε ήδη ενεργοποιήσει ψηφιακά εργαλεία (πλατφόρμα Moodle) που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία εκπαιδευτών και σπουδαστών.

Στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΔΙΕΚ Σερρών, http://elearning-iekserron.ddns.net:90 μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές.

Αν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα (πχ δεν έχει τα στοιχεία σύνδεσης) μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΔΙΕΚ Σερρών μέσω e-mail, αφού πρώτα δε βρείτε λύση στο σύντομο οδηγό λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
http://iek-serron.ser.sch.gr/?p=1497

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •