Βισαλτία: Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων για νοικοκυριά με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού

Οι μέρες της πανδημίας έχουν αλλάξει πολλά στην καθημερινότητά μας και οι συνθήκες απαιτούν εγρήγορση για την αντιμετώπιση θεμάτων που εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Μεταξύ άλλων είναι ουσιώδους σημασίας η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται αποτελεσματικά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ορθών πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας και του περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η Γενική Γραμματεία διαχείρισης αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος εξέδωσε αναλυτικό οδηγό διαχείρισης των απορριμμάτων για νοικοκυριά με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων για νοικοκυριά, χωρίς κρούσμα covid-19

➢ Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ.

➢ Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα τα

συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το

δυνατόν καλύτερα.

➢ Πετάμε αυτές τις σακούλες μόνον στον ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΓΚΡΙ ΚΑΔΟ (ανάλογα με

τον Δήμο) και μετά κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου.

➢ ΔΕΝ πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια.

➢ ΔΕΝ αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει

βρίσκουμε κάποιον παρακείμενο.

➢ ΔΕΝ βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, στρώματα), κλαδέματα,

απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων στους δρόμους ή έξω

από τους κάδους. Πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τον Δήμο για την

παραλαβή τους.

➢ Συνεχίζουμε, κανονικά, να συλλέγουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων για νοικοκυριά, με κρούσμα covid-19

➢ Ισχύει η προαναφερόμενη οδηγία, ότι τα γάντια, οι μάσκες και τα

μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ. Πετάμε τα αναλώσιμα

των ασθενών σε ξεχωριστή σακούλα και εντός κλειστού δοχείου και ΌΧΙ

ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

➢ Τοποθετούμε τη σακούλα καλά κλεισμένη, σε δεύτερη σακούλα

απορριμμάτων την οποία κλείνουμε το ίδιο σφιχτά.

➢ ΔΕΝ γεμίζουμε υπερβολικά τη δεύτερη σακούλα και ΔΕΝ συμπιέζουμε τα

απόβλητα με τα χέρια μας για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτών.

➢ Χρησιμοποιούμε γάντια σε όλη την παραπάνω διαδικασία.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •