Θ. Λεονταρίδης για Δ.Ε.: «Να συμπεριληφθούν ένας αντιπρόεδρος και δυο μέλη από την Πανεπιστημιούπολη Σερρών»


Επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και με τον Υφυπουργό Παιδείας Βασίλειο Διγαλάκη, αρμόδιο για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης , είχε ο Βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης με θέμα την παντελή έλλειψη εκπροσώπησης της Πανεπιστημιούπολης Σερρών στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και ζήτησε την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. και την ισότιμη εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής κοινότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών σε αυτήν.

Ο κ. Λεονταρίδης ενημέρωσε τόσο την Υπουργό, όσο και τον Υφυπουργό πως η Πανεπιστημιούπολη Σερρών (πρώην ΤΕΙ ΚΜ) λειτουργεί και αναπτύσσεται εδώ και 40 έτη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής .

Διαθέτει ένα από τα αρτιότερα campous των ελληνικών ΑΕΙ , έκτασης 250 στρεμμάτων με κτηριακές εγκαταστάσεις 60.000 τ.μ., οι οποίες φιλοξενούν επτά προπτυχιακά (τέσσερα μάλιστα πενταετούς διάρκειας ) και εννέα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με πάνω από 10.000 φοιτητές , 75 περίπου μόνιμα μέλη ΔΕΠ και άλλα τόσα τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Επιπλέον υποστηρίζει την λειτουργία των πρώην παραρτημάτων του ΤΕΙ ΚΜ σε Κιλκίς και Κατερίνη .

Στις 14 Φεβρουαρίου 2020 αντικαταστάθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου ( μέρος του οποίου είναι πλέον η Πανεπιστημιούπολη Σερρών) . Στη νέα σύνθεση δεν συμπεριελήφθη κανένα απολύτως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας ( στην προηγούμενη υπήρχε ένας αντιπρόεδρος και 4 μέλη).

Ουδείς πλέον στην ΔΕ γνωρίζει τα προβλήματα της πανεπιστημιούπολης ώστε να εισηγηθεί και να υποστηρίξει την έγκαιρη επίλυση τους. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, δημιουργεί θέματα ασφάλειας , και οδηγεί στην σταδιακή της υποβάθμιση.

Ενδεικτικά ο κ. Λεονταρίδης ανέφερε:
• Ανάγκη άμεσης διεξαγωγής διαγωνισμών για τη συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων . Αυτή τη στιγμή λειτουργούν παρανόμως χωρίς συντήρηση, αφού έχουν λήξει οι σχετικές συμβάσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή φοιτητών και προσωπικού,
• Αδυναμία καθοδήγησης και αξιολόγησης διοικητικού προσωπικού , αφού οι θέσεις Διευθυντού Διοικητικών Υποθέσεων και Διευθυντού Τεχνικής Υπηρεσίας είναι κενές,
• Διεκδίκηση και κατανομή νέων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
• Προώθηση της κινητικότητας υπαλλήλων,
• Έγκριση διάθεσης κλειστού και ανοιχτού αμφιθεάτρου για συνέδρια , ημερίδες , πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ σε παραγωγικούς , κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς,
• Έλλειψη εκπροσώπησης έναντι της τοπικής κοινωνίας και των αρχών.

«Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στην αναγκαία και άμεση τροποποίηση της σύνθεσης της Δ.Ε ώστε, εφόσον αυτή παραμείνει 15μελής να συμπεριληφθεί ένας αντιπρόεδρος και δυο μέλη από την Πανεπιστημιούπολη Σερρών. Μόνο έτσι αποκαθίσταται η ισότιμη συμμετοχής της όσο διαρκεί η μεταβατική περίοδος , η οποία θα πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατόν.
Η Δ.Ε θα πρέπει να φροντίσει με κάθε νόμιμο μέσο να εκπροσωπείται κάθε Πανεπιστημιούπολη από έναν τουλάχιστον αντιπρύτανη περιοριζόμενη στην διεκπεραίωση της καθημερινότητας και να δρομολογήσει την προκήρυξη πρυτανικών εκλογών .
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία που παρέθεσε και ο κ. Θ. Λεονταρίδης θα αποφασίσει επί του δίκαιου αυτού αιτήματος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών,» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Σερραίου βουλευτή.