Δήμος Αμφίπολης: Αποκαταστάθηκε το χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης στην Πρώτη


Μετά από ενέργειες της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Αμφίπολης, αποκαταστάθηκε το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η κοινότητα της Πρώτης με την υδροδότησή της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Ύδρευσης Αντώνη Κουτούζογλου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ υπήρχαν τρία υδραγωγεία χωρητικότητας 450 κυβικά εκατοστά, για αρκετό καιρό, λόγω βλάβης χρησιμοποιούνταν μόνο το ένα, χωρητικότητας 100 κυβικά εκατοστά με αποτέλεσμα τόσο την υπερχείλιση της δεξαμενής όσο και την υπερχρέωση στην κατανάλωση του ρεύματος.

Μέχρι σήμερα ήταν σε λειτουργία δύο τοπικά υδραγωγεία (Καλόγερος – Αλλοβίτσα) και δύο κινητήρες του παλαιού συνδέσμου. Αυτά τα τέσσερα αντλιοστάσια τροφοδοτούσαν το υδραγωγείο των 100 κυβικά εκατοστά.

Η βλάβη πλέον έχει αποκατασταθεί και η κοινότητα της Πρώτης υδροδοτείται και από τις υπόλοιπες δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 450 κυβικά εκατοστά και με μία αντλία, τα οποία επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της.

Επίσης, για πολλά χρόνια το υδραγωγείο της Κρηνίδας λόγω απουσίας φλοτεροβάνας έκανε υπερχείλιση όλο το 24ωρο. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες της Υπηρεσίας Ύδρευσης αποκαταστάθηκε και αυτή η βλάβη.