Τα μικρά σκουφοβουτηχτάρια απολαμβάνουν τις διαδρομές τους στη λίμνη Κερκίνη


Τα μικρά σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus / Great Crested Grebe) απολαμβάνουν τις μικρές διαδρομές πάνω στις πλάτες των γονιών τους, στη λίμνη Κερκίνη.

Το σκουφοβουτηχτάρι είναι υδρόβιο πτηνό της οικογενείας των Πυγοποδιδών, που απαντά στον ελλαδικό χώρο.

Πέρα από το εντυπωσιακό αναπαραγωγικό του πτέρωμα, το σκουφοβουτηχτάρι φημίζεται για το τελετουργικό που εκτελούν τα δύο φύλα, όταν ερωτοτροπούν.