Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Σύνδεσμο Ορυζόμυλων Ελλάδος-Γραμματέας ο Β. Καλαϊτζίδης

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου για τον Σύνδεσμο Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ) πραγματοποιήθηκαν την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία διεξήχθη στο ξενοδοχείο Porto Palace.
Μετά και από επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα για την εκλογή του προεδρείου. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου είναι η εξής:
• Πρόεδρος: Όλγα Κουρέα (Διευθύντρια Marketing της 3αλφα –Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ)
• Α’ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Πιστιόλας (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Agrino – ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας ΑΒΕΕ)
• Β’ Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Τσιότσκας (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ορυζόμυλοι Αξιού ΑΕ)
• Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Καλαϊτζίδης (Πρόεδρος της Ορυζόμυλοι Αναγέννησης ΑΕ – Agrotopos)
• Ταμίας: Ιωάννης Αρναουτέλης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Αρναουτέλης ΑΕΒΕ)
Στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συνεχιστεί η δυναμική παρουσία του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδος στον κλάδο των τροφίμων με πρωταρχικό σκοπό την προώθηση και προάσπιση του Ελληνικού Ρυζιού.
Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •