Αποκλειστικά με ραντεβού η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής


Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο η προσέλευση του κοινού στον Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αιτήματα των συναλλασσόμενων πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (επιβεβαίωση email και τηλέφωνο). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών με ταχυμεταφορές (courier).

Τα αιτούμενα τυχόν έγγραφα, βεβαιώσεις κ.α., θα αποστέλλονται στον αιτούντα αποκλειστικά μέσω email στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.

Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην υπηρεσία, πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου με τον Δήμο, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των αρμόδιων υπαλλήλων είναι τα εξής:

Για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δημοτικό Μέγαρο Σιδηροκάστρου μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου: 2323-3-50283
Ι.Κ.Α.: 2323-3-50282
Αστυνομικό Τμήμα: 2323-0-23333

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •