Κέντρο Κοινότητας Αμφίπολης: Σε ποιο τηλέφωνο μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που έχουν ανάγκη


Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφίπολης αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του Πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου! Οι πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους, όπως ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας, που εδρεύει στη Παλαιοκώμη, στο τηλέφωνο:2324350437.

Δυστυχώς πολλοί πολίτες, λόγω της κατάστασής τους, πιθανόν να δικαιούνται κάποια επιδόματα για την ύπαρξη των οποίων έχουν πλήρη άγνοια.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •