Δ.Σ. Αμφίπολης: «Πράσινο φως» για 3 αιτήσεις μείωσης τελών- Ποιες κατηγορίες πολιτών αφορά


Το «πράσινο φως» για τη μείωση τελών κατά 50% σε τρεις δικαιούχους, έδωσε το δημοτικό συμβούλιο Αμφίπολης, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασής του, την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικ/κών & Οικον/κών Υπηρεσιών, που παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση, με την αριθμ. 322/10-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπολης, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1918/13-2-2015 απόφαση του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Σερρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, αποφασίστηκε η μείωση από 1-1-2015 των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ποσοστό 50% για τους άπορους, τα άτομα με αναπηρίες και τους πολύτεκνους του δήμου.

Από το γραφείο εσόδων υποβλήθηκαν δύο (2) καταστάσεις με συνολικά τρεις (3) αιτήσεις δημοτών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίπολης, αποφάσισε να εγκρίνει την μείωση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης κατά 50% από την Β΄ περίοδο 2020 μόνο για το υδρόμετρο της κύριας κατοικίας, όπως αποδεικνύεται από την προσκόμιση του εντύπου Ε1 ως αποδεικτικού κυριότητας, στους τρεις (3) δικαιούχους.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •