Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας από το Δήμο Ν. Ζίχνης


Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ 16 – Προσωπικό καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρης απασχόλησης, στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες του Δήμου και για άλλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών και ειδικότερα στην Διοικητική υπηρεσία.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •