ΟΕΒΕΣ Σερρών προς Δημάρχους: «Απαλλάξτε τις επιχειρήσεις από τα δημοτικά τέλη»


Την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων λόγω Covid-19, ζητά από τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας, η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων νομού Σερρών.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Αξιότιμοι,
Η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό, δόθηκε στους δήμους με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2020.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του Covid-19, μπορούν να αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή / και τη μείωση τέλους κοινοχρήστων χώρων, εφόσον ο Δήμος που ανήκει η επιχείρηση έχει λάβει τις ανάλογες αποφάσεις.

Μετά λύπης μας ωστόσο, και επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ διαπιστώσαμε πως κανείς από τους 7 (επτά) δήμους της Π.Ε. Σερρών δεν έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για την εν λόγω απαλλαγή.

Όσον αφορά στο Δήμο των Σερρών, και αντί της ηλεκτρονικής υποβολής, γνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς της σχετική αίτηση απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό, απευθυνόμενοι στις υπηρεσίες του αρμοδίου γραφείο 6 (έξι) του Δ. Σερρών.

Ζητούμε ενημέρωση από τους υπολοίπους Δήμους σχετικά με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί τους θέματος και προς την κατεύθυνση της απαλλαγής, θεωρώντας παράλληλα πως σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να πιέσουν, ώστε τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια να ενεργοποιήσουν την συμμετοχή τους, και οι επαγγελματίες να μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα προς διευκόλυνσή τους.

Οι παραπάνω ελαφρύνσεις θα αποτελέσουν μια σημαντική έμπρακτη στήριξη της τοπικής ηγεσίας για όλες τις επιχειρήσεις, που καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα αβέβαιο μέλλον, συνεισφέροντας στην τοπική οικονομία και κοινωνία και στηρίζοντας παράλληλα το κοινωνικό σύνολο με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •