Το ΕΕΕΕΚ Σερρών στη διαδικτυακή συνάντηση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Σερρών

Στο πλαίσιο διατήρησης ενός ενεργού και συντονισμένου δικτύου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών συντόνισε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας- focus group- με φορείς εκπαίδευσης ΑμΕΑ με τίτλο «Δίκτυα Συνεργασίας και συμμετοχής».

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σερρών (ΕΕΕΕΚ Σερρών) εκπροσώπησαν οι κοινωνικοί λειτουργοί Σοφία Γιακουμή και Μαρία Λημναίου.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δράσεις του φορέα μας, η εφαρμογή καλών πρακτικών σε σχέση με τη πανδημία στο πεδίο της εργασίας μας, η χρήση του διαδικτύου για την υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών των μαθητών και τέλος, η διαχείριση των οικογενειών που ανήκουν σε κατηγορίες ευαλωτότητας (έμφυλες διακρίσεις, βία, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, μονογονεϊκότητα, μετανάστευση, αναπηρία).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •