Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για το έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων Νιγρίτας- Τερπνής»


Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνεται η υπ’ αρ. 105748/16-03-2021 με ΑΔΑ: ΨΣΧ74653Π4-ΩΛ2 Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού (2 Αρχαιολόγοι ΠΕ και 2 ΥΕ Εξειδ. εργάτες σε αρχαιολογικά έργα), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση εγκατάστασης λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας-Τερπνής Δήμου Βισαλτίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •