Β. Τερζής: «Ο μανδύας των γιορτών και οι αποκαλύψεις του “Διαύγεια”…»

του Βασίλη Τερζή-Δημοτικού Συμβούλου ΣΕΡΡΑΣ

Πέρασε και ο διήμερος Εορτασμός της Επετειακής 25ης Μαρτίου με όλες τις «καθώς πρέπει» εκδηλώσεις και δηλώσεις.

Από την επομένη επιστρέψαμε στην πραγματικότητα των «κακώς πρέπει», που μας προσγειώνει η ανάγνωση στο πρόγραμμα «Διαύγεια», της 30ης/2021 Απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Αφορά στην Αποδοχή παραχώρησης συλλογής «Αλέξανδρος Χατζηλίας» αποκλειστικά και μόνο για ψηφιοποίηση, στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».

Τα ερωτήματα και οι παρατηρήσεις αφορούν τρία Επίπεδα:

Α1) Υπάρχει απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ που εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό;

Α2) Έχει γίνει αποδοχή των όρων που θέτει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό από το Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ πριν υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη;

Θυμίζω σε παρόμοια περίπτωση, δωρεάς έργων της πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης», η εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο και οι όροι της δωρεάς εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 126η/2020 Απόφαση.

Ακόμη και εάν λόγω του καθεστώτος λειτουργίας της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, τα ανωτέρω δεν κρίνονται απαραίτητα, λόγοι διαφάνειας επιβάλουν να τηρηθούν ομοίως.

Β1) Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ με την απόφασή της, μεσολαβεί για την έγκριση του προγράμματος, προς όφελος αποκλειστικά του Ιδιώτη, μιας και δεν αποκτά, σύμφωνα με το Ιδιωτικό συμφωνητικό, κανένα νόμιμο δικαίωμα και εκμετάλλευση από το παραγόμενο υλικό.

Β2) Αναλαμβάνει εκ μέρους του Ιδιώτη, τη δαπάνη ύψους 14.284,80 ευρώ σε εξωτερικό συνεργάτη, για τη σύνταξη μελέτης και την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στο πρόγραμμα, με την επισφάλεια εάν δεν επιλεγεί να χαθεί το ποσό.

Γ1) Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ επιλέγει και προκρίνει, με ποια κριτήρια; τη συνεργασία της με Ιδιώτη όταν υπάρχουν στον Δήμο Σερρών δεκάδες πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, ορισμένοι εκ των οποίων με μισό και πλέον αιώνα ύπαρξης και αρκετοί με ποικίλο και πλούσιο πολιτιστικό και λαογραφικό υλικό, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

Δυστυχώς αποτελεί καθεστώς, αυτούς να τους θυμόμαστε και να τους χρησιμοποιούμε μόνο παραμονές εκλογών και «εορτών».

Υ.Γ Και μέσα σε όλα αυτά μετά βίας για άλλη μια φορά, έχουμε ακριβώς την τελευταία ημέρα του μήνα, την εκ του Νόμου υποχρεωτική τουλάχιστον μία, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πάλι γκολ στο 90΄, το θέμα είναι αν το έβαλες ή το δέχτηκες!!!

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •