Τηλεδιάσκεψη για την κακοδιαχείριση των αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών των αγροχημικών με πρωτοβουλία του ΤΟΕΒ Νιγρίτας

(Φωτογραφία αρχείου)

Η κακοδιαχείριση των αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών των αγροχημικών αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες ρύπανσης του εδάφους, του αέρα και των υδάτινων πόρων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την δημόσια υγεία.

Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Νιγρίτας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργάνωσε και εφαρμόζει, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βισαλτίας, Σύστημα Ορθολογικής Διαχείρισης των Κενών Συσκευασιών των Αγροχημικών. Η λειτουργία του συστήματος γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα εφαρμογής που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος AgroChePack υπό τον συντονισμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.agrochepack.aua.gr/ ).

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος, ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας οργάνωσε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό τον καθηγητή κ. Μπριασούλη καθώς και η ομάδα εργασίας-υλοποίησης του προγράμματος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η εκπαίδευση της ομάδας εργασίας του ΤΟΕΒ Νιγρίτας στη λειτουργία και επίβλεψη του συστήματος. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τον γεωπόνο του ΤΟΕΒ και από τέσσερις επόπτες οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία τεσσάρων τοπικών σταθμών καταγραφής, απορρύπανσης, διαλογής και συλλογής των κενών συσκευασιών των αγροχημικών. Οι τοπικοί σταθμοί κατασκευάστηκαν και λειτουργούν σε προϋπάρχοντα σημεία υδροληψίας και πλήρωσης των ψεκαστικών μηχανημάτων των αγροτών, στις Τοπικές Κοινότητες Τερπνής, Φλάμπουρου, Πατρικίου και Αχινού του Δήμου Βισαλτίας.

Διευκρινίστηκαν, επίσης, διάφορα τεχνικά θέματα καθώς και ζητήματα που αφορούν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •