Υπεβλήθη πρόταση για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αμφίπολης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Υποβλήθηκε στις 30 Μαρτίου 2021 ένα νέο έργο προς χρηματοδότηση στην πρόσκληση ΑΤ01 – Υποδομές Ύδρευσης του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

Υποέργο 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.232.617,72 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

Υποέργο 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ [ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ] ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 341.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

Με την υποβολή της πρότασης παρουσία του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίπολης Χαράλαμπου Ιασωνίδη, ο Δήμαρχος Στέργιος Φραστανλής δήλωσε τα εξής: «Η Δημοτική Αρχή έχει εκπονήσει και σύντομα θα υποβληθούν και νέα έργα προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’, τα οποία θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες μελέτες και θα είναι έτοιμα προς υποβολή. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, ιδιαίτερα την Τεχνική μας Υπηρεσία καθώς επίσης και τους επιστημονικούς – ειδικούς συνεργάτες μας για την άψογη συνεργασία και την αποτελεσματικότητά τους για την έγκαιρη και εύστοχη υποβολή των προτάσεων. Συνεχίζουμε δυναμικά, με μεθοδικότητα και ορθό προγραμματισμό, την ολική αναμόρφωση του Δήμου Αμφίπολης».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •