«Πράσινο φως» στην τεχνική μελέτη για την κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Νέο Σούλι


Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, την περασμένη Τετάρτη, η τεχνική μελέτη με τίτλο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Νέου Σουλίου, Δήμου Εμμ. Παππά» που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 1.580.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. και Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά Δημήτρης Νότας εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε αρχικά πως ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προτίθεται να ανεγείρει Βρεφονηπιακό Σταθμό δυναμικότητας 50 νηπίων και 20 βρεφών εντός οικισμού Νέου Σουλίου σε οικόπεδο εμβαδού 2.300 τ.μ. που είναι χαρακτηρισμένο με το υπ’ αριθμ. 979 Δ’ 16-10-1986 ΦΕΚ ως «χώρος ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού».

Πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου που εντοπίζεται δυτικά του οικισμού και όμορα σε υφιστάμενο Νηπιαγωγείο. Οι όροι δόμησης της εντός οικισμού περιοχής ευνοούν την ανάπτυξη του κτιριολογικού Προγράμματος του Βρεφονηπιακού Σταθμού αυτής της δυναμικότητας (Αρτιότητα- Πρόσωπο και Συντελεστής Δόμησης για κατασκευές κοινής ωφέλειας).

«Η επέμβαση έχει ως στόχο την ορθή κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών του οικισμού για προσχολική εκπαίδευση. Ο οικισμός Νέου Σουλίου αποτελεί προάστιο της πόλεως των Σερρών, με τα δημογραφικά στοιχεία να το επιβεβαιώνουν. Είναι ενδεικτικό ότι ο Δήμος επιλέγει σήμερα χώρο πρώην καταστήματος και τον λειτουργεί ως βρεφονηπιακό σταθμό σε παλαιό κτίριο για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Η δυναμικότητα του νέου βρεφονηπιακού θα είναι 20 βρέφη και 50 νήπια, αριθμός που αναμένεται να διασφαλίσει τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες του Δήμου.
Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την χρηματοδότηση του αναγκαίου αυτού έργου προτεραιότητας της δημοτικής αρχής .
Επιπλέον για την ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού δεν εκκρεμούν πλέον λοιπές αδειοδοτήσεις (Περιβαλλοντικές Μελέτες- ειδικό χωρικό σχέδιο, τοπικό ρυμοτομικό), ενώ για το κτιριολογικό της εγκατάστασης υφίστανται μελέτες Αρχιτεκτονικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Στατικών, καθώς και Τεύχη Δημοπράτησης.
Υφίσταται Πράξη προέγκρισης οικοδομικής Αδείας σε ισχύ, από την ΥΔΟΜ Σερρών.
Ο δήμος αιτήθηκε την χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το οποίο θετικά αξιολογώντας την ωριμότητα του έργου και την αναγκαιότητα του και αναμένεται να υπογραφεί η σχετική δέσμευση της πίστωσης από το ΠΔΕ του Υπουργείου με την ολοκλήρωση της μελέτης .
Με την έγκριση δέσμευσης από το Υπουργείο θα ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης τηρώντας πάντα ως δημοτική αρχή όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ενός δημόσιου έργου» υπογράμμισε ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •