Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών ζητά να προσλάβει εκπαιδευτικό


Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει έναν (1) εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ04.01 (Φυσικό) για πρωινή μερική απασχόληση.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:
• Προϋπηρεσία στη διδασκαλία του μαθήματος σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου,
• Ευχέρεια στη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδραστικού πίνακα,
• Συνεκτιμάται η δυνατότητα διδασκαλίας και στη Χημεία.

Η ταυτόχρονη απασχόληση σε άλλη εργασία παρεμφερή ή όχι (ιδιαίτερο μάθημα, φροντιστήριο) δεν αποτελεί κώλυμα – σύμφωνα με το νέο νόμο – για τη συνεργασία.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό στη διεύθυνση [email protected]

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •