Κ. Μπούμπας: «Παράταση υφιστάμενου και προκήρυξη νέου προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα»


Την ανάγκη να παραταθεί το υφιστάμενο και να προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα, επεσήμανε ο Βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας, με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ ,
Όπως πληροφορούμαστε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (‘ΠΕΔΚΜ’), μετά από αλλεπάλληλες ομόφωνες αποφάσεις του σχετικού Διοικητικού Συμβουλίου της ‘ΠΕΔΚΜ’ επισημαίνεται η αδήριτη ανάγκη να παραταθεί το τρέχον κοινωφελές πρόγραμμα εργασίας, μέχρι το τέλος του 2021 και να προκηρυχθεί εκ νέου, αντίστοιχο πρόγραμμα για την αμέσως επόμενη επίμαχη χρονική περίοδο. Στα εύλογα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προστίθενται και οι αγωνιώδεις εκκλήσεις των εργαζομένων στο άνω πρόγραμμα, που βρίσκονται αντιμέτωποι, πλέον, με το φάσμα της ανεργίας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση μη ανανέωσης του ως άνω προγράμματος και με τη μη έναρξη νέου, οι υπηρεσίες του κάθε Δήμου αποδυναμώνονται πλήρως. Φυσικά, σε περίπτωση έγκρισης νέου προγράμματος, είναι ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελούμενων του τρέχοντος προγράμματος στον επόμενο κύκλο κοινωφελούς εργασίας, ιδιαίτερα, όσον αφορά στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, λόγω δυσκολίας ανεύρεσης σχετικού εργατικού δυναμικού.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :
Προτίθεσθε να παρατείνετε την χρονική ισχύ των ως άνω κοινωφελών προγραμμάτων εργασίας στους Δήμους της χώρας και να προβείτε στην ταυτόχρονη θέσπιση νέων αντιστοίχων, καθώς, με τον τρόπο αυτό προκαλούνται σημαντικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, αφού, αφενός, απορροφώνται δημιουργικά χιλιάδες άνεργοι, και αφετέρου, ενισχύονται καθοριστικά οι εκάστοτε δημοτικές υπηρεσίες;».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •