15 καθαριστές-στριες σχολείων προσλαμβάνει ο Δήμος Ηράκλειας- Μέχρι πότε γίνονται αιτήσεις


Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) καθαριστών-στριών σχολείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 12/08/2021 και λήγει στις 18/08/2021.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •