Υπεγράφη σύμβαση για τις εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα του Αγγίτη


Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ» υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του προγράμματος επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών αυτοτελών πόρων(ΚΑΠ) 2020.

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών του σκυροδέματος, που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος που θα γίνει με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •