Οι Δήμοι Αμφίπολης και Ηράκλειας στις επηρεαζόμενες από τον ιό του Δυτικού Νείλου περιοχές


Η «Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του Υπουργείου Υγείας, μετά από ηλεκτρονική σύσκεψη στις 03/09/2021, λαμβάνοντας υπόψη:

‐ τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) έως τις 03/09/2021, και
‐ τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των εκτιμώμενων περιοχών έκθεσης, σύμφωνα με την διερεύνηση των δηλωθέντων κρουσμάτων,
αποφάσισε ότι οι επηρεαζόμενες από τον ιό του Δυτικού Νείλου περιοχές για την περίοδο μετάδοσης 2021, περιλαμβάνουν:

Από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών:
• τον Δήμο Αμφίπολης
• τον Δήμο Ηράκλειας

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •