ΔΑΟΚ Σερρών: Σε εξέλιξη η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Σερρών ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι είναι σε εξέλιξη η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών.

Στα πλαίσια της δήλωσης αυτής, όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών το έτος 2021, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ και τους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών από την αρμόδια ΔΑΟΚ.

Η αίτηση υποβάλλεται ως 20 Οκτωβρίου 2021:
• στην ΔΑΟΚ Σερρών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (γεωπόνος Ράμναλη Παρασκευή, τηλ. 23213-55217,55203, email: [email protected]), ή
• μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής του ΥπΑΑΤ στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/aithsh-melissokomikou-mhtroo

Επισημαίνεται ότι αυτή η δήλωση (κατεχόμενων κυψελών) είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και σε περίπτωση παράλειψής της υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων (ΦΕΚ 1560/Β΄/17-4-2021).
Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Κοινοποίηση