Συχνή αιτία ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς το ηλεκτρικό υπόστρωμα- Τι πρέπει να προσέχουμε


Η χρήση ηλεκτρικού υποστρώματος αποτελεί συχνή αιτία ηλεκτροπληξίας, αλλά και εκδήλωσης πυρκαγιών.

Για την δική μας ασφάλεια:
▶Αποσυνδέουμε πάντα το προϊόν από την πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση.
▶Αποφεύγουμε να κοιμόμαστε με το ηλεκτρικό υπόστρωμα σε λειτουργία.
▶Ελέγχουμε τη συσκευή σε τακτά χρονικά διαστήματα για σημάδια φθοράς ή αλλοίωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κοινοποίηση