Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σόμπα; Τι πρέπει να προσέχετε


Αν χρησιμοποιείτε σόμπα ηλεκτρική, το Πυροσβεστικό Σώμα εφιστά την προσοχή και επισημαίνει τα εξής:
📌Μην τις χρησιμοποιείτε για το στέγνωμα των ρούχων.
📌Μην τις τοποθετείτε πάνω σε χαλιά ή σε σημείο που εμποδίζεται η όδευση διαφυγής σας.
📌Τοποθετήστε την σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m από υλικά που αναφλέγονται εύκολα.
📌Ελέγχετε συχνά την κατάσταση των καλωδίων.
📌Αποσυνδέστε τη σόμπα από το ρεύμα σε περίπτωση που πρέπει να απομακρυνθείτε.
📌Επιλέξτε εγκεκριμένη σόμπα από επίσημο οργανισμό.

Κοινοποίηση