Η μάθηση της ξένης γλώσσας είναι πιο εύκολη στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών «Φαρμάκη»

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών «Φαρμάκη», τα παιδιά πολύ γρήγορα διαβάζουν και γράφουν σωστά, µέσα από τη δηµιουργία ανάπτυξης νοήµατος, χωρίς τη στείρα αποστήθιση γραµµατικών κανόνων.

Το κεντρικό φροντιστήριο βρίσκεται επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 13 στις Σέρρες, ενώ λειτουργεί και παράρτημα στη Νέα Ζίχνη.

Τηλέφωνο: 2321023926.

Επισκεφθείτε τη σελίδα της επιχείρησης στο fb πατώντας εδώ

Κοινοποίηση