Νέα παρέμβαση 10 δημοτικών συμβούλων Σερρών για τα LED


Παρέμβαση προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σχετικά με το θέμα των LED, έκαναν δέκα δημοτικοί σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι: Ηλίας Γκότσης, Αριάδνη Παπαφωτίου, Αντώνης Γεωργούλας, Παύλος Φαρμάκης, Βασίλης Παπαβασιλείου, Παντελής Χράπας, Γιώργος Δούκας, Στέργιος Γαλάνης, Βασίλης Τερζής και Παρθένα Χαραλαμπίδου.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή τους αναφέρουν τα εξής:
«κ. Πρόεδρε της Ο.Ε.
Στην ημερήσια διάταξη της 48ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) περιλαμβάνεται και το θέμα των LED (3ο Θέμα).
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι αγνοήσατε επιδεικτικά το πρωτοκολλημένο από 25/10/2021 γραπτό Αίτημά μας, να τεθεί κατά προτεραιότητα σε συζήτηση και ψήφιση από τα μέλη της Ο.Ε. Θέμα: «Παραπομπή της λήψης Απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, περί της Μελέτης Βιωσιμότητας, αντικατάστασης του οδοφωτισμού και όλων των σχετικών διαδικασιών του συγκεκριμένου αντικειμένου».
Σας ζητούμε εκ νέου
-Να σεβαστείτε την βούληση του 1/4 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και τις δημοκρατικές διαδικασίες.
– Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η Ο.Ε. να αποφασίσει πριν από κάθε άλλη συζήτηση, να το παραπέμψει στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ώστε αυτό ως ανώτατο Δημοτικό Όργανο των 41 εκλεγμένων και όχι η 9μελής Ο.Ε., να λάβει τις αποφάσεις».

Κοινοποίηση