Νανόχηνες και νανόκυκνοι στην Κερκίνη


Νανόχηνες και νανόκυκνοι στην Κερκίνη. Ο αριθμός του πιο σπάνιου και απειλούμενου αναπαραγόμενου είδους χήνας στην Ευρώπη παραμένει δυστυχώς στον αριθμό 69!
Τα πουλιά αυτά περνούν τουλάχιστον το μισό χρόνο της ζωής τους στις περιοχές διαχείμασης στην Ελλάδα και κυρίως τα τελευταία χρόνια στην Κερκίνη.
(Κείμενο: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης)

Κοινοποίηση