Μια Παύση Αρκεί για να Αποφύγουμε την Ηλεκτρονική Απάτη (Βίντεο)

Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις ηλεκτρονικές απάτες συνεχίζεται. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση του κοινού.

Σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας της ΕΕΤ μπορείτε να αντλείτε όλο το ενημερωτικό υλικό για την πρόοδο της εκστρατείας ενημέρωσης η οποία ξεκίνησε στο τέλος του 2021 και θα συνεχιστεί το 2022.

Κοινοποίηση