8 υδρονομείς προσλαμβάνει ο Δήμος Σιντικής- Από τη Μ. Δευτέρα οι αιτήσεις


Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2022 μέχρι 31/08/2022 και για τις Κοινότητες Αχλαδοχωρίου-Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου-Φαιάς Πέτρας από 01/05/2022 μέχρι 31/10/2022.
Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 18/04/2022 και λήγει 21/04/2022.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323 350212 και 2323 350213.

Κοινοποίηση