Προσλήψεις στη ΜΗΔΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ


Από τη ΜΗΔΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην συγκομιδή, μεταποίηση και διάθεση τριφυλλιού, ζητούνται:
• Χειριστής γραμμής παραγωγής, με σπουδές μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας.
• Χειριστές μηχανημάτων: κλαρκ και τηλεσκοπικού φορτωτή, με δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργου 1ης και 2ης ειδικότητας.
• Χειριστές γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ).
Εργασιακή εμπειρία, επιθυμητή.
Πληροφορίες, τηλ. 2321818283, e-mail: [email protected].

Κοινοποίηση