«Πράσινο φως» από την Αποκεντρωμένη για προσλήψεις στους ΤΟΕΒ Φυλλίδας και Δυτικής Διώρυγας πεδιάδας Σερρών


Την πρόσληψη ατόμων σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της περιφερειακής ενότητας Σερρών ενέκρινε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Φυλλίδας Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Παράλληλα, ενέκρινε την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Δυτικής Διώρυγας πεδιάδας Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Κοινοποίηση