Νοσοκομείο Σερρών: Αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου από 28 Απριλίου – 8 Μαΐου


Από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνεται ότι από τις 28 Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή έως και τις 8 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δίνονται τις ώρες 10.30 έως 13.30 και όχι από τις 08.00 έως τις 14.00.

Κοινοποίηση