Δήμος Βισαλτίας: Πότε ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς- Ποια τα δικαιολογητικά

(Φωτογραφία αρχείου)

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης και ενόψει των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.» του Δήμου Βισαλτίας για την σχολική περίοδο 2023-2024 οι γονείς/ κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.» Δήμου Βισαλτίας ,θα γίνουν από 20-05-2023 έως 10-06-2023, σύμφωνα με το υπ` αρ. 29 άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. για την σχολική περίοδο 2023 – 2024. Θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου, μαζί με τα διαθέσιμα δικαιολογητικά και θα υποβληθούν με τους παρακάτω τρόπους:

Α. Μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected].
Β. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική μας διεύθυνση 21 ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 4 ΝΙΓΡΙΤΑ
Σε περίπτωση που αντιμετωπιστεί δυσκολία αποστολής με τους προαναφερόμενους τρόπους ή για κάθε άλλη πληροφορία, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2322022214 & 2322022306. Έντυπα και πληροφορίες θα διατίθενται και στα γραφεία του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ( Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ).

Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι οι εξής:

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Αίτηση εγγραφής -το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ,και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο και καρτέλα εμβολίων όπως αυτό προβλέπεται από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.
Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους των γονέων (για εισοδήματα του οικ. Έτους 2022 ή 2021 )έως και 3 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία από την ΑΑ.Α.Δ.Ε.
Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι
α. Υπάρχει συναίνεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ,που περιέχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι γνήσια
β. γίνεται αποδεκτός ο κανονισμός λειτουργίας
γ. ορίζονται οι συνοδοί των παιδιών κατά την προσέλευση και αποχώρηση

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Εργαζόμενοι: Βεβαίωση εργοδότη ότι εργάζονται ή ότι πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή αίτησης (με προσδιορισμό του ύψους αποδοχών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το Ε4(ετήσιος πίνακας προσωπικού)
Άνεργος γονέας: Βεβαίωση ανεργίας από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
Γονείς ΑΜΕΑ ή με παιδί ΑΜΕΑ: Βεβαίωση υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Αλλοδαποί Γονείς: Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
Αποβιώσας γονέας : Ληξιαρχική Πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γονείς Φοιτητές ή Σπουδαστές : Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από την Γραμματεία της Σχολής.
Γονείς Διαζευγμένοι ή εν Διαστάσει: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν αυτό δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή αίτηση διαζυγίου.
Aίτηση που δεν θα έχει όλα τα δικαιολογητικά δεν θα μπαίνει στη διαδικασία επιλογής.

Κοινοποίηση