Υποχρεωτική πλέον η αναγραφή της χώρας προέλευσης στο γάλα

Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, έξι μήνες από την ψήφιση του νόμου και κοντά τέσσερις από την ημέρα που έπρεπε να εφαρμοσθεί, δημοσιεύθηκε την περασμένη Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η απόφαση με την οποία θεσπίζονται οι λεπτομέρειες ως προς την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης του γάλακτος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η χρήση της ελληνικής σημαίας νοείται μόνο σε προϊόντα που η προέλευση του γάλακτος και των λοιπών γαλακτοκομικών συστατικών είναι αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης και τους έχει απονεμηθεί το “Ελληνικό Σήμα”, ενώ για τα προϊόντα ΠΟΠ δεν αναγράφεται επιπλέον επισήμανση περί προέλευσης του γάλακτος και ισχύουν οι ειδικότερες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Στις άλλες περιπτώσεις στις ενδείξεις αναγράφονται όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για χώρα Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε., ολογράφως ή με το διεθνώς αναγνωρισμένο ακρωνύμιο τους. Στην περίπτωση μίξης γάλακτος, οι χώρες αρμέγματος, αναφέρονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με το ποσοστό πρόσμιξης. Στην περίπτωση μίξης γάλακτος, ανεξαρτήτως αναλογίας, από χώρες εντός Ε.Ε., οι ενδείξεις δύνανται να αποδοθούν ενιαία ως “Προέλευση γάλακτος εντός ΕΕ” ενώ εάν η μίξη γάλακτος περιλαμβάνει χώρα εκτός ΕΕ δύναται οι ενδείξεις να αποδοθούν ενιαία “Προέλευση γάλακτος εκτός ΕΕ”.

Μόνο εάν η χώρα αρμέγματος, επεξεργασίας και συσκευασίας του τελικού προϊόντος είναι μια, δύναται να χρησιμοποιηθεί η ένδειξη “Προέλευση γάλακτος: όνομα χώρας”. Οι διατάξεις σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού αφορούν σε όλα τα προϊόντα, προσυσκευασμένα ή μη, και τα “προϊόντα που δεν θεωρούνται και δεν ονομάζονται τυρί”.

Από την υποχρέωση αναγραφής προέλευσης του γάλακτος δεν εξαιρούνται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από αυτήν εξαιρούνται, μόνο τα τελικά προϊόντα τα οποία νομίμως παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, τα οποία τίθενται σε εμπορία στην Ελλάδα αναγράφοντας τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος.

capital.gr

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •