350.000 ευρώ από το πρόγραμμα INTERREG Eλλάδας – FYROM θα διατεθούν στο Λύκειο Προβατά

Ο κ. Pero Kostadinov, Δήμαρχος Valadovo, επισκέφτηκε το Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη την Πέμπτη 17 Μαίου 2018  προκειμένου να υπογράψουν τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας και να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου “Αποτίμηση-αξιολόγηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG GREECE-FYROM. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 350.000 ευρώ θα διατεθούν στο Λύκειο Προβατά για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Το έργο αφορά στην αξιολόγηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια και ειδικότερα  σε σχολεία  της διασυνοριακής περιοχήs. 

 Γενικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή των μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια τα οποία διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή των συνόρων μεταξύ FYROM –  Ελλάδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 1.419.270,35 €, ενώ  για το Δήμο Σερρών ανέρχεται στο ποσό των 396.840,00€. Από αυτά, ποσό 350.000 € θα διατεθεί για τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης στο Λύκειο Προβατά. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων στα δημόσια κτίρια (εργαζόμενοι δήμων και της εκπαίδευσης) με σκοπό των σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων της E.E αλλά και την ευαισθητοποίηση των χρηστών (ειδικά των μαθητών) σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •