Καταγγελία για τον ΑΤΑΚ και για τη βιολογική γεωργία κατέθεσαν οι βιοκαλλιεργητές Λακωνίας

Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και ένα μέλος), επισκέφθηκε τα γραφεία του Περιφερειακού Γραφείο Τρίπολης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη κατόπιν συνεννόησης και σκοπό είχε την προσκόμιση στοιχείων από πλευράς βιοκαλλιεργητών, αλλά και την προφορική ενημέρωση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μετά τα όσα έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν με το θέμα της Βιολογικής Γεωργίας ΠΑΑ 2007-2013, Μέτρο 2.1.4 και τα οποία έχει καταγγείλει επανειλημμένα.

Η συνάντηση διήρκησε πάνω από δύο ώρες, διεξήχθη σε κλίμα αλληλοκατανόησης και η δέσμευση που έλαβε η επιτροπή από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ήταν ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία, θα διενεργηθεί έλεγχος και θα καταλογιστούν ευθύνες στους εμπλεκόμενους, όπου υπάρχουν.

Παράλληλα έχει υποβληθεί καταγγελία και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το ίδιο θέμα, αλλά και για το θέμα του Α.Τ.Α.Κ., το οποίο έχει επίσης δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •