Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων Αυτόχθονων φυλών Αγροτικών ζώων»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων Αυτόχθονων φυλών Αγροτικών ζώων»,του υπομέτρου 10.1,του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014-2020).

Σύμφωνα με την δημοσίευση, από το ΥΠΑΑΤ, της παραπάνω πρόσκλησης:

Δικαιούχοι της δράσης 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων Αυτόχθονων φυλών Αγροτικών ζώων», του υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10, μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων , που:
1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση και εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
2. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να κατέχονται νόμιμα και να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018.
Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα θα γίνονται ηλεκτρονικά στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σύνδεσμο: http://p2.dikaiomata.gr/M1019, κατά το διάστημα από 3-07-2018 έως 22-07-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται :

Α) Στη ΔΑΟΚ Σερρών, στο γραφείο 9 (Γεωπόνοι: Καραλής Κων/νος και Μερτίκας Απόστολος, τηλέφωνα: 23213 – 55216, 55185).

Β) Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης (τηλέφωνο 2310 – 714061, 62).

Γ) Στους Μελετητές – Γεωργικούς Συμβούλους τους.

Δ) Στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr (Μέτρο 10,1 )

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •