Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του δρόμου προς το Κέντρο Υγείας Ροδόπολης Σερρών

Ολοκληρώθηκε σήμερα και το έργο με τίτλο «βελτίωση υποδομών πρόσβασης στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης», αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 74.200,00 € με Φ.Π.Α., όπως ανακοινώθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Σιντικής.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με 49.200,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Σιντικής και από πιστώσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (ΥΠ Μ-Θ) κατά 25.000,00.

Το έργο έλαβε έκπτωσης 54% και προέβλεπε την ανακατασκευή του κεντρικού δρόμου και συγκεκριμένα από το Κέντρο Υγείας Ροδόπολης μέχρι και το κέντρο της Ροδόπολης.

Το ποσό της έκπτωσης από τις πιστώσεις του Δήμου θα επαναδημοπρατηθεί ταχύτατα, αξιοποιώντας και κάθε άλλο δυνατό τρόπο χρηματοδότησης , ώστε να συνεχιστεί ο σχεδιασμός της διοίκησης για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •