Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Σερρών για τους λαμπτήρες LED

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (σύμφωνα με την υπ.αριθ. 3656 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ της 3ης Αυγούστου 2018) το δάνειο ύψους 2.945.000 ευρώ για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Σερρών.

Για το δάνειο αυτό δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ ο Δήμος και οι δημότες, γιατί το δάνειο θα αποπληρωθεί μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκύψει από την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED (δηλαδή από την εξοικονόμηση ενέργειας θα πληρώνουμε πολύ λιγότερα χρήματα στη ΔΕΗ και με τα χρήματα που θα κερδίζουμε θα αποπληρώνουμε το δάνειο).

Σε επόμενη φάση θα καταρτιστούν οι όροι διακήρυξης για να γίνει ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια των λαμπτήρων.
Για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως ορίζει ο νόμος, αλλά θα ζητηθούν επίσης σύμφωνα με δέσμευση του Δημάρχου και οι προτάσεις όλων των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •